Публичный договор


Даний Договір укладений між Фізичною особою - підприємцем Пантюховій Юлією Ігорівною (далі – Продавець), що здійснює продажі товарів дистанційним способом в мережі Інтернет через сайт за посиланням www: umi.in.ua (надалі – Інтернет-магазин) з однієї сторони, і покупцем товарів через Інтернет-магазин (далі - Покупець), з іншої сторони,  які далі разом іменуються як Сторони, а кожна окремо – Сторона, про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний договір є публічною офертою (відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт оформлення замовлення натисканням на посилання "Оформити замовлення" в кошику та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах даного Договору.

1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

1.4. Для цілей даного Договору наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

Договір - даний публічний договір купівлі-продажу, укладений на відстані (згідно Наказу Міністерства Економіки України №103 від 19.04.2007), що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин Товариства з обмеженою відповідальністю «УМІ» розміщений на веб-сайті: www: umi.in.ua.

Товар - речі, перелік найменувань асортименту, представлений для продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині.

Сайт, веб-сайт, Інтернет -магазин - www:umi.in.ua

Продавець - Фізична особа підприємець Пантюхова Юлія Ігорівна що здійснює продажі товарів дистанційним способом в мережі Інтернет через сайт за посиланням www: umi.in.ua. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакти» на веб-сайті:  www:umi.in.ua Інтернет-магазину.

Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

Користувач -  споживач  інформації— суб'єкт, що звертається до сайту www:umi.in.ua Інтернет-магазину за одержанням потрібної йому інформації, щоб користуватися нею.

Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

Замовлення – документ, в якому Покупець здійснює своє волевиявлення стосовно отримання Товару, та який визначає умови надання та отримання Товару відповідно до умов даного Договору, що регулює надання та отримання Товару. Замовлення становить невід’ємну частину даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, який Покупець самостійно вибрав в Інтернет-магазині, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

2.2. Даний Договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині , в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів представлених для продажу;

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах даного Договору.

2.3. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.

3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

3.1. Для формування замовлень на Сайті Покупець має пройти процедуру реєстрації та вказати всі необхідні дані, згідно з анкетою.

3.2. При реєстрації на Сайті Покупець зобов'язується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані, для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем і доставки йому обраного Товару.

3.3. У процесі реєстрації на Сайті Покупець вказує логін (його e-mail) і пароль, за безпеку яких він несе відповідальність самостійно. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані при реєстрації, зберігати ці дані в спосіб, який недоступний стороннім особам. За всі дії, що здійснюються від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе виключно Покупець.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1 Сайт містить об'єкти інтелектуальної власності (в т.ч. знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення.

4.2. Виключні права на використання вмісту Сайту (в т.ч. право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Сайті, а також самі вихідні дані), крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів, належать Продавцю.

4.3. Покупець, якому не виповнилося 18 років, зобов’язаний отримати згоду батьків або інших законних представників на оформлення замовлення Товару. Якщо батьки або інші законні представники Покупця не згодні з будь-якою умовою даного Договору, Покупець зобов'язаний відмовитися від користування Сайтом.

4.4. Покупець (Користувач) має право копіювати (завантажувати, скачувати) з Сайту матеріали, права на які належать Продавцю, тільки для особистого використання і за наявності згоди Продавця.

4.5. Розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів Сайту не допускається без посилання на Продавця (без посилання на Сайт).

4.6. У разі порушення пунктів 4.4., 4.5. даного Договору, Покупець (Користувач) несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4.7. Покупець (Користувач) зобов'язується використовувати Сайт тільки в рамках законодавства України.

4.8. Покупець (Користувач) погоджується з тим, що він несе одноосібну і повну відповідальність за порушення умов даного Договору. Користувач зобов'язується відшкодувати будь-який збиток, що виникає внаслідок таких порушень.

4.9. З моменту порушення Покупцем (Користувачем) вимог даного Договору всі замовлення на Товар вважаються скасованими.

4.10. Покупець (Користувач), який використовує інформаційні ресурси Сайту, є таким, хто ознайомився і приймає умови даного Договору.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця з метою виконання Замовлень Покупця, якщо інших цілей не вказано в данному Договорі.

5.2. Заповненням реєстраційної анкети на Сайті Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних Продавцем з подальшою метою: дані, які надає Покупець під час реєстрації на Сайті будуть використовуватися для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про замовлення, відправка телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронній пошті, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність Веб-сайту www:umi.in.ua, в інших комерційних цілях.

5.3. Укладаючи даний Договір Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на отримання від Продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину, а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині. При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень шляхом заповнення електронної форми про відмову від отримання інформаційних повідомлень Продавця на сторінці “Розсилка” www:umi.in.ua, або вказати про свою відмову від отримання зазначених інформаційних повідомлень під час заповнення форми «Оформлення замовлення».

Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер, якщо це необхідно для виконання замовлення Покупця. Продавець має право здійснювати запис телефонних дзвінків з Покупцем з метою поліпшення якості обслуговування останнього, на що Покупець дає свою беззастережну згоду.

5.4. Покупець дає згоду на використання Продавцем технології cookie. Файли cookie не містять особистої інформації і не можуть жодним чином зчитувати інформацію жорсткого диска Покупця. Файли cookie використовуються для того, щоб підвищувати якість послуг, що надаються в т.ч.: для швидкої ідентифікації Покупця; збереження налаштувань Покупця, його персональних переваг, відстеження стану сесії доступу Покупця і характерних для нього тенденцій. Продавець також використовує файли cookie в рекламних цілях, в тому числі щоб управляти оголошеннями на сайтах в мережі Інтернет. При відключенні технології cookie Покупцем, Продавець не гарантує повну працездатність веб-сайту www:umi.in.ua або деяких його сервісів.

5.5. Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті: www:umi.in.ua Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на:

- внесення Продавцем (володілець та розпорядник бази персональних даних) в базу персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, в тому числі залученим Продавцем кур’єрам та службам доставки, виключно з метою належного виконання даного Договору;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

5.6. Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на веб-сайті: www:umi.in.ua, Покупець надає свою повну цілковиту та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, в тому числі інформації, що відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, виключно в наступних цілях:

- з метою реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині;

- з метою поновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині;

- в маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо про новини Інтернет-магазину, Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині, здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у Товарах, що пропонуються до продажу тощо;

- з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов’язань перед Покупцем, в тому числі зобов’язань щодо доставки Товару;

- з метою виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

5.7. Покупець дає право Продавцю здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Продавця (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (в міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

5.8. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при реєстрації на веб-сайті www:umi.in.ua і оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при реєстрації на веб-сайті та оформленні замовлення, погоджується на всі ризики, пов'язані з недостовірністю такої інформації.

6. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині наявний та запропонований до продажу Товар із переліку Товарів, зображених в Інтернет-магазині та:

- натискає кнопку «В кошик» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару),

- або натискає кнопку «Купити в один клік», та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Купити в один клік», в якій, зокрема обов’язково вказує свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти.

Замовлення складається із найменування, артикулу, розміру, кількості Товару, що замовляється, ціни Товару, порядку розрахунків і доставки, адреси доставки Замовлення, реквізитів Покупця, а також іншої інформації. Замовлення формується з усіх одиниць Товару, що вибрав Покупець в Інтернет- магазині.

6.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення», або «Купити в один клік» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Оформити замовлення», або «Купити», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

6.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення», або «Купити», на веб-сайті: www:umi.in.ua.

6.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті: www:umi.in.ua на дату укладання Покупцем даного Договору.

6.5. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

- місцезнаходження та режим роботи Продавця;

- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

- Гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);

- гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;

- порядок прийняття претензій;

- період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;

- порядок розірвання даного Договору;

- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

6.6. Натисканням на кнопку «Оформить заказ», або «Купить» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

6.7. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення», або «Купити» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

6.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, даний Договір укладається у письмовій формі.

6.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.6.1.-п.6.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

6.10. Протягом строку, встановленогоп.6.9. даного Договору, Продавець зобов’язується:

- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

6.11. У випадку, якщо Покупець у Замовленні на Товар обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.6.9. даного Договору, Продавець зобов’язується направити на зазначену Покупцем у такому Замовленні на Товар адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем Товару, включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

6.12. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

7.6. Покупець погоджується з тим, що ціна на товар, відкладений ним в «Кошик», його асортимент і кількість, будуть актуальними лише на момент формування «Кошика» і можуть змінюватися, якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання кнопки «Оформити замовлення», «Купити».

7.7. Покупець погоджується з тим, що придбаний ним Товар не підлягає обміну і поверненню в зв’язку з тим, що товар відноситься до переліку товарів які обміну і поверненню не підлягають, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року (у чинній редакції)

7.8. Здійснивши замовлення в Інтернет магазині Покупець підтверджує свою обізнаність у тому, що обміну або поверненню товар не підлягає.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

7.1. Покупець має право:

7.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

7.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

7.1.3. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

7.1.4. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

7.15. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

7.2. Покупець зобов’язується:

7.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

7.2.2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із асортиментом, вартістю та особливостями Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині www:umi.in.ua, способами та порядком її оплати;

7.2.3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару в розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті: www:umi.in.ua Інтернет-магазину;

7.2.4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

7.2.5. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

7.2.6. зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек протягом гарантійного строку), що підтверджує продаж (передання) Товару;

7.2.7. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

7.3. Продавець має право:

7.3.1.в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині www:umi.in.ua;

7.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

7.3.3. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

7.4. Продавець зобов’язується:

7.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

7.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті: www:umi.in.ua;

7.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації в розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті: www:umi.in.ua;

7.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

7.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці;

7.4.6. дотримуватись повного та безумовного виконання Гарантійних зобов’язань, що містяться на сторінці «Гарантійні зобов’язання» на веб-сайті: www:umi.in.ua;

7.4.7. у разі розірвання даного Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

8. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

8.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, наводиться на веб-сайті: www:umi.in.ua є невід’ємною частиною даного Договору і встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові, обов’язкові платежі.

8.3. Продавець має право проводити розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині на веб-сайті: www:umi.in.ua (далі - Розпродаж).

8.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на веб-сайті: www:umi.in.ua обов’язково додатково зазначає наступну інформацію (невід’ємна частина даного Договору):

- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;

- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

8.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на веб-сайті: www:umi.in.ua на момент укладання цим Покупцем даного Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця).

8.6. З моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

8.7. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, у вартість цього Товару включається вартість його доставки до місця та у спосіб, визначені Покупцем у відповідному Замовленні на Товар. При цьому у розрахунковому документі на Товар (квитанція, товарний чи касовий чек), що передається Покупцю разом із доставленим Товаром, вартість Товару і вартість доставки зазначаються як окремо, так і разом.

8.8. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із зазначених у розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті: www:umi.in.ua (невід’ємна частина даного Договору) способів оплати вартості замовленого ним Товару включаючи вартість його доставки (якщо Покупець замовив Товар з доставкою), або передає ці дані при оформленні товару через форму «Купити в один клік» працівнику Продавця в телефонному режимі.

8.9. Оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 49 999,99грн, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.

8.10. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

8.11. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

9. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ)ТОВАРУ

9.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений Товар за адресою Продавця, зазначеній у Розділі «Контакти» на веб-сайті: www:umi.in.ua Інтернет-магазину.

9.2. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту укладання Покупцем даного Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару замовлений Товар у місце доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

9.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

9.4. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

9.5. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

9.6. Інформація щодо вартості та можливих способів доставки Товару (невід’ємна частина даного Договору) міститься в розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті: www:umi.in.ua Інтернет-магазину.

9.7. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

9.8. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки (невід’ємна частина даного Договору) міститься в розділі «Оплата і доставка» на веб-сайті www:umi.in.ua.

9.9. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за даним Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).

9.10. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товару в упакованому вигляді. 

9.11. Разом із Товаром Продавець зобов’язується передати Покупцю або Отримувачу Товару:

- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.6.1.-п.6.2. даного Договору;

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

- інструкцію з особливостями використання Товару.

9.12. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

- оплати Покупцем повної вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором;

- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу;

- підписання Покупцем або Отримувачем Товару другого примірника оформленого Продавцем Замовлення на Товар, направленого Покупцем в порядку, встановленому п.6.1.-п.6.2. даного Договору.

9.13. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служби доставки, що здійснили доставку такого Товару, в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар, направленому Покупцем в порядку, встановленому п.6.1.-п.6.2. даного Договору, зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності. 

У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та працівником перевізника або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.

Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті www:umi.in.ua .

Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

9.14. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:

- або відмовитись від даного Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині www:umi.in.ua.

9.15. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує:

- другий примірник бланка Замовлення на Товар та передає його Продавцю,

- або документ встановленої форми залученої Продавцем на партнерських засадах служби доставки.

9.16. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

9.17. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.

9.18. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені).

10. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ`ЯЗАННЯ,

ПРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕРЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

 

10.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

10.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

10.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та Гарантійними зобов’язаннями (невід’ємна частина даного Договору), що містяться на сторінці «Гарантійні зобов’язання» на веб-сайті: www:umi.in.ua.

10.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю.

10.5. Покупець без необхідності будь-якого обґрунтування має можливість повернути річ, якщо протягом 14 календарних днів з дня отримання такої речі або отримання документа, що підтверджує факт укладення правочину, повідомить про це Продавця, але за дотримання наступних умов:

·         придбаного товару немає у переліку тих товарів, що не підлягають обміну та поверненню (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  №172 від 19.03.1994р.);

·         придбаний товар не використовувався, і зберігся у тому вигляді, якому його придбавали (збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики та ін.);

·         пройшло менше двох тижнів з моменту придбання товару; 

·         є розрахунковий документ, що підтверджує придбання товару.

 

10.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару (згідно із визначенням цього терміну в Законі України «Про захист прав споживачів»), які виникли з вини Продавця, або виявлення фактів фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:

- розірвати даний Договір з повним поверненням сплачених за товар коштів;

- вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками чи фальсифікованого Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України.

10.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків (згідно із визначенням цього терміну в Законі України «Про захист прав споживачів») придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.10.6. даного Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.10.6.

10.8. Передбачені п.10.6. даного Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

10.9. Передбачені п.10.6. даного Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

11. ОБМІН ТА ЗАМІНА ТОВАРУ

11.1. Покупець має право протягом строку, встановленного чинним законодавством України, обміняти Товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

11.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.

11.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню затверджується Кабінетом Міністрів України (zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).

11.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену у розділі «Контакти» на веб-сайті: www:umi.in.ua.

11.5. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару з істотними недоліками, за наявності у Продавця Товару,необхідного для здійснення обміну чи заміни,підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому разі не пізніше 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця заяви.

12. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1. Покупець має право розірвати даний Договір у випадках і в строки, встановлені чинним законодавством України, повідомивши про це Продавця в порядку, встановленому п.12.2. даного Договору.

12.2. Повідомленням про розірвання даного Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, направлена Продавцю в порядку, встановленому даним Договором.

12.3. Даний Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

12.4. Для здійснення свого права на розірвання даного Договору Покупець повинен обов’язково зберегти і пред’явити Продавцю відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

12.5. Розірвання Покупцем даного Договору має наслідком повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю на умовах даного Договору.

13. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

13.1. У випадку розірвання даного Договору Покупцем у м.Києві, Покупець негайно повідомляє Продавця про про наміри повернути товар, та здійснює самостійно його доставку на склад Продавця зазначений в розділі «Контакти».

13.2. У разі, якщо доставка Товару Покупцю здійснювалась засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта», Покупець повертає Товар Продавцю у такий самий спосіб.

13.3. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

13.4. Повернений Товар повинен відповідати наступним вимогам: він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим Товаром.

14. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ СПЛАЧЕНИХ ЗА ТОВАР,

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ПОКУПЦЯ

14.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця/його належним чином уповноваженого представника, врученої особисто представнику Продавця або направленої на адресу Продавця, зазначену у Розділі «Контакти» на веб-сайті: www:umi.in.ua  Інтернет-магазину

14.2. До зазначеної в п.14.1. заяви Покупцем обов’язково додається:

-          відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

14.3. Повернення Покупцю/його належним чином уповноваженому представнику сплачених грошових коштів за Товар здійснюється Продавцем одним із наступних способів:

-          перерахування відповідної суми грошових коштів на той самий рахунок Покупця, з якого була здійснена оплата за Товар;

-          перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.14.1.;

    або видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у Розділі «Контакти» на веб-сайті: www:umi.in.ua  Інтернет-магазину за умови попередження про це заздалегідь.

14.4. За умови готівкової оплати Товару, якщо доставка та вручення товару здійснювалась за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки:

-          перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок, відкритий Покупцем в установі банку, в тому числі картковий рахунок, вказаний Покупцем у заяві, зазначеній в п.14.1. даного Договору;

-          або видача Покупцю відповідної суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у розділі «Контакти» на веб-сайті www:umi.in.ua   Інтернет-магазину.

14.5. За умови безготівкової оплати шляхом користування сервісу «Оплата карткою на сайті»:

-          перерахування відповідної суми грошових коштів на той самий рахунок Покупця, з якого була здійснена оплата за Товар.

14.6. За умови безготівкової оплати за допомогою мобільного POS терміналу:

-          перерахування відповідної суми грошових коштів на той самий рахунок Покупця, з якого була здійснена оплата за Товар.

14.7. За умови безготівкової оплати Товару шляхом банківського переказу Покупцем відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на поточний рахунок Продавця:

-          шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів, що дорівнює вартості Товару, на банківський рахунок Покупця.

14.8. У зазначеній в п.14.1. даного Договору заяві Покупець обов’язково вказує в який із визначених в п.11.3. даного Договору спосіб він бажає отримати повернення сплачених ним грошових коштів за Товар.

14.9. У випадку, якщо у зазначеній в п.14.1. даного Договору заяві Покупець не обрав жодний із визначених в п.14.3. способів повернення йому сплачених грошових коштів за Товар, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків із ним, вважається що Покупець виявив бажання отримати відповідні суми грошових коштів готівкою із каси Продавця за адресою зазначеною у розділі «Контакти» на веб-сайті: www:umi.in.ua.

14.10. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому Розділом 13 даного Договору.

14.11. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється не пізніше 7 (Семи) банківських днів з моменту отримання від Покупця зазначеної в п.14.1. даного Договору заяви.

14.12. При розірванні даного Договору Покупцем, відмови Покупця від даного Договору, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними недоліками перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. За порушення своїх зобов’язань за даним Договором Продавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

15.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

15.3. Для цілей даного Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні і надзвичайні події, що не існували на момент укладання даного Договору і виникли незалежно від волі Продавця, за умови, що Продавець не міг передбачити настання таких обставин чи перешкодити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати й очікувати.

15.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією чи будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти, соціальні конфлікти, рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

14.5. У випадку втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов’язання за даним Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов’язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид і можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань за даним Договором, у строк протягом 3 (трьох) календарних днів з дня настання таких обставин.

14.6. Всі спори та розбіжності, що виникають між Покупцем та Продавцем стосовно здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором, вирішуються шляхом проведення перемовин.

14.7. У випадку не досягнення домовленостей з приводу предмета спору шляхом проведення перемовин, всі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Даний Договір є публічним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин www:umi.in.ua.

15.2. Період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору встановлюється з дня здійснення замовлення Покупцем на умовах астановлених данним Договором до повного виконання сторонами вз’ятих на себе зобов’язань.

15.3. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного Договору, так само як і зміна умов даного Договору може бути здійснена Продавцем в будь-який момент без додаткового попередження Покупця.

15.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного Договору, так само як і зміна умов даного Договору, не можуть бути підставою для:

-          будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного Договору;

-          відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного Договору.

15.5. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного Договору, так само як і умови даного Договору, є однаковими для всіх Покупців.

15.6. Пропозиція (оферта) Продавця щодо укладання даного Договору вважається прийнятою Покупцем в повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного Договору в порядку, встановленому п.6.3. даного Договору.

15.7. Укладання даного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

15.8. Підтвердженням факту укладання даного Договору є надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар.

15.9. Повна інформація про Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині  на умовах даного Договору, а також інформація, зазначена в п.6.5. даного Договору, міститься на веб-сайті www:umi.in.ua  Інтернет-магазину.

15.10. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

15.11. На правовідносини, що виникають із даного Договору, поширюються положення глави 63 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Правил продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. №103.

15.12. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

15.13. Продавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Сайту і зобов'язується вживати заходи з метою недопущення цього і усунення проблем.

15.14. продавець не несе відповідальності за затримки, переривання, втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Власнику, за проблеми при передачі даних або з'єднанні, які виникли не з вини Власника, за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту, а також у разі блокування доступу до Сайту в результаті дій третіх осіб.